فرشاد احمدزاده
احمدزاده در اصفهان ماندنی است

طی روز های گذشته شایعات مختلفی در رابطه با حضور فرشاد احمدزاده  در استقلال  مطرح شده است. با این حال احمدزاده که سابقه پوشیدن لباس پرسپولیس را نیز دارد، در شهریور 1400 با قراردادی سه ساله به سپاهان پیوست، از جمله شاگردان تأثیرگذار مورایس به شمار می‌رود. پرداخت مالی منظم سپاهان، امکانات و شرایط این باشگاه به همراه حضور در کورس قهرمانی و آسیا و لزوم دریافت رضایت‌نامه برای جدایی، عملاً پروژه جدایی احمدزاده را منتفی کرده است.

فهرست