فرهاد مجیدی شانسی برای قهرمانی در لیگ امارات ندارد1

فرهاد مجیدی در نخستین بازی فصل مغلوب حریفی نا آشنا به نام البطائح شد تا کمی از مدعیان فاصله بگیرد.شبکه «شارجه اسپورت» مدعیان اصلی قهرمانی در لیگ را معرفی کرد.العین مدافع عنوان قهرمانی شانس اول قهرمانی در این فصل معرفی شد.

فرهاد مجیدی شانسی برای قهرمانی در لیگ امارات ندارد2

فرهاد مجیدی با تیم جدیدش در لیگ امارات شانسی برای قهرمانی ندارد.

شارجه، الجزیره، شباب الاهلی، الوحده و الوصل ۵ مدعی دیگر برای قهرمانی در لیگ معرفی شدند.شباب الاهلی هم با در اختیار داشتن احمد نوراللهی هافبک ایرانی جزو مدعیان قرار گرفته است.شکست 2_0 مجیدی در گام نخست باعث از بین رفتن شامس قهرمانی این تیم در این رقابت ها شده است.

فهرست