وحید امیری
دکتر شهاب بابت حضور امیری در جام جهانی ابراز امیدواری کرد

علیرضا شهاب فیزیوتراپ تیم ملی ایران که روند درمانی وحید امیری را زیر نظر دارد درباره آخرین  شرایط هافبک ملی پوش پرسپولیس گفت: وحید امیری 21 اردیبهشت ماه تحت عمل جراحی کمر قرار گرفت. سپس با نظر کمیته پزشکی و جراح، تمرینات فیزیوتراپی او آغاز شد. خوشبختانه شرایط او روز به روز پیشرفت می‌کند. پس از گذشت 3 ماه از جراحی کمیسیونی تشکیل خواهد شد تا وضعیت مصدومیت بررسی شود  و امیدوار به حضور امیری در جام جهانی خواهیم بود.

فهرست