نیکیتا مازپین

نیکیتا مازپین قربانی جدید حمله روسیه به اوکراین

تیم آمریکایی هاس قرارداد نیکیتا مازپین راننده روسی خود را به صورت یک طرفه فسخ کرده است.تیم هاس با انتشار بیانیه‌ای اعلام کرد: «به‌عنوان بخشی از جامعه فرمول یک از حمله نظامی روسیه به اوکراین، ناراحت و شوکه هستیم و آرزو داریم این شرایط هر چه زودتر به پایان برسد».تیم هاس در مسابقات فرمول یک قهرمانی جهان شرکت می کمد و همچنین قرارداد حمایت مالی شرکت معدنی «اورالکالی» روسیه نیز با تیم هاس، لغو شد.شاید حمله نظامی روسیه درخیلی موارد به ضرر ورزشکاران بوده است تا دولتمردان روسی و تاکنون به وضوح می توان دخالت سیاست را در ورزش مشاهده کرد.

فهرست