لواندوفسکی می توانست 14 سال پیش در لالیگا بازی کند2

لواندوفسکی ستاره این روز های بارسلونا خیلی زود توانست خودش را با فوتبال اسپانیا و لالیگا هماهنگ کند.او تابستان گذشته از بایرن مونیخ راهی نیوکمپ شد. ماشین گلزنی لهستانی خیلی زود در بارسلونا درخشش را آغاز کرد و اکنون بهترین گلزن لالیگا تا پایان هفته پنجم است.نشریه «اسپورت» کاتالونیا در گزارشی با تیتر «لواندوفسکی به جای بارسلونا در خیخون» به 14 سال قبل برگشت که این ستاره لهستانی می توانست به لالیگا بیاید ولی این اتفاق رخ نداد.

لواندوفسکی می توانست 14 سال پیش در لالیگا بازی کند1

لواندوفسکی خیلی زود توانست خودش را با فوتبال اسپانیا هماهنگ کند.

در سال 2008 بود که سزاری کوچارسکی، نماینده سابق این بازیکن، او را به اسپورتینگ خیخون پیشنهاد داد. اما مدیر برنامه ستاره لهستانی پاسخی دریافت نکرد و آن بازیکن 19 ساله ای که در لهستان بازی می کرد راهی لخ پوزنان لهستان شد.

لواندوفسکی می توانست 14 سال پیش در لالیگا بازی کند

فهرست