لیگ قهرمانان آسیا
AFC تصمیم نهایی را درباره میزبانی ایران در لیگ قهرمانان آسیا می‌گیرد

تقویم کنفدراسیون فوتبال آسیا با میزبانی ایران تنظیم شده است، اما شرایط نامناسب چمن ورزشگاه‌های نقش جهان اصفهان و آزادی تهران و همچنین فراهم نبودن زیرساخت‌ها برای استفاده از VAR ممکن است باعث تغییر این موضوع شود. کنفدراسیون فوتبال آسیا قرار است نمایندگان خود را به ایران اعزام کند تا از نزدیک شرایط ورزشگاه‌های ایران را بررسی کنند.

 

فهرست