لیگ قهرمانان
AFC رویا های بزرگ تر دارد

گزارش‌های منتشره از سایت کنفدراسیون فوتبال آسیا نشان می‌دهد که تدابیر موثری برای برگزاری لیگ قهرمانان بانوان آسیا اتخاذ شده است. باشگاه‌هایی که شرایط لازم را دارند، دعوتنامه‌هایی با برنامه توزیع مالی مناسب برای شرکت در این رقابت‌ها دریافت خواهند کرد. جزئیات این برنامه به زودی اعلام خواهد شد. کنفدراسیون فوتبال آسیا در سال‌های 2021 و 2022 مسابقات آزمایشی لیگ قهرمانان بانوان آسیا را برگزار کرده است و سومین دوره آزمایشی این رقابت‌ها نیز در سال جاری برگزار خواهد شد.

فهرست