مترجم ساپینتو که به تازگی پس از حضور ساپینتو بر روی نیمکت استقلال آغاز به کار کرده است،کمی با سایر مترجمان فرق دارد.پیش از این مترجم محمد حسین زرندی کارهای ترجمه تیم را از زمان حضور شفر انجام می داد اما مترجم جدید که با ساپینتو کار می کند نوع ترجمه صحبت‌های سرمربی استقلال توسط این فرد باعث شد تا حواشی ایجاد شود.با حضور فتح الله زاده وی متوجه نوع قرارداد مترجم فعلی ساپینتو شده که تعجب وی را در پی داشته است.

مترجم ساپینتو با دستمزد حرفه ای

مترجم ساپینتو با ترجمه های عجیب خود باعث ایجاد حاشیه شده است.

در قرارداد مترجم سرمربی استقلال رقمی ۳۵۰ میلیونی ذکر شده که هیچ مشکلی ندارد اما در ادامه این فرد برای پیگیری امروز مجوز حرفه‌ای نیز با استقلال قراردادی بسته که رقمی حدود ۷۵۰ میلیون تومان بابت آن دریافت خواهد کرد.جالب تر از این زمانی است که این فرد در یکی از هتل های تهران مستقر است که باشگاه استقلال موظف است هزینه اقامتش را هم پرداخت کند.

مترجم ساپینتو با دستمزد حرفه ای1

فهرست