محمد عمری بازیکن جوان و آینده دار پرسپولیس در دیدار مقابل نفت آبادان با عملکردش صدای هواداران را در آورد.او که حرکت های طولی و نفوذ از کناره ها را در دستور کار خود داشت و از همه مهمتر در خدمت تیم بودن را شگرد داشت اما در بازی مقابل نفت تکروی و باز کردن دروازه حریف را در دستور بازی خود قرار داده بود.

محمد عمری شیوه بازی خودش را تغییر داده است؟

موقعیت‌هایی که در دقایق ۵، ۳۷، ۵۹ و ۶۴ برای پرسپولیس توسط عمری شکل گرفت اگر با تصمیم درست تری از این بازیکن اعمال می شد اختلاف گل های بازی بیش از دو گل بود.

محمد عمری شیوه بازی خودش را تغییر داده است؟1

محمد عمری از حرکات انفرادی استفاده می کند و در کارهای تیمی شرکت نمی کند.

حالا باید ادانیم این وظایف از جانب گل محمدی به او داده شده بود و یا خودش اقدام به حرکت انفرادی کرده و عطش فراوان به گلزنی باعث شده تا کمتر در حرکات تیمی شرکت کند.به هرحال همین که عمری ۹۰ دقیقه در زمین می‌ماند و فقط منطقه بازی‌اش تغییر می‌کند، نشان از آن دارد که گل‌محمدی برخلاف هواداران پرسپولیس و برخی دیگر از کارشناسان، از عملکرد بازیکن جوان تیمش راضی بوده و به همین دلیل نیز تصمیم به تعویض او نگرفت.باید در ادامه لیگ منتظر باشیم و ببینیم عملکرد این مهاجم در بازی های آینده به چه شکل صورت خواهد گرفت.

محمد عمری شیوه بازی خودش را تغییر داده است؟2

فهرست