محمد نادری
نادری در انتظار تایید خمز

محمد نادری، بازیکن سابق تیم‌های تراکتور، نساجی مازندران، پرسپولیس، استقلال، کورتریک بلژیک و آلتای ترکیه، به تمرینات تیم فوتبال شاگردان پاکو خمز اضافه شده است. این اقدام به منظور امکان همکاری و توافق میان طرفین، به‌منظور انعقاد قرارداد رسمی او می‌باشد.

فهرست