مدافع سابق پرسپولیس و کنونی تراکتور در مورد صحبت هایش بایستی توضیح دهد.شجاع خلیل زاده که این فصل به تراکتور پیوسته استدر طول چند هفته اخیر برای بار دوم در مورد حرف هایی که می زند توضیح می دهد.مدافع تراکتور چندی قبل به پر و پای هواداران این تیم پیچید و مطالبی در مورد صبر کم آنها بیان کرد که بازتاب چندان خوبی برایش نداشت و شجاع ناچار به ارائه توضیح شد.

مدافع سابق پرسپولیس برای صحبت کردن باید بیشتر فکر کند2

مدافع سابق پرسپولیس برای صحبت هایش همیشه بایستی توضیح دهد.

پس از آن مدافع تیم ملی کشورمان سراغ داستان ملتهب حواله واردات خودرو رفت و در مصاحبه‌ای تند و تیز از ورزشکاران سایر رشته‌ها خواست حد خودشان را نگه دارند و در مورد فوتبال حرف نزنند. این هم دوباره کلی واکنش منفی برانگیخت و درنهایت خلیل‌زاده مصاحبه تکمیلی دیگری برای روشن‌شدن منظورش انجام داد و یک عکس مشترک هم با حسن یزدانی گذاشت. آیا بهتر نیست طوری حرف بزنی که هربار نیاز به ارائه توضیح نداشته باشی!؟

مدافع سابق پرسپولیس برای صحبت کردن باید بیشتر فکر کند1

فهرست