مدال طلا و نقره رشته پرتاب دیسک در بازی های آسیایی هانگژو به ورزشکاران ایرانی رسید.در این رشته ورزشی احسان حدادی که پر افتخارترین ورزشکار ایران در بازی های آسیایی و حسین رسولی به مصاف رقبای خود رفتند.
حدادی که ۴ طلای بازی های آسیایی را در کارنامه دارد، در۳ پرتاب نخست به ترتیب رکوردهای ۵۸.۳۹ متر، ۶۱.۸۲متر، خطا را ثبت کرد.

مدال طلا و نقره پرتاب دیسک به ورزشکاران ایرانی رسید1

مدال طلا و نقره رشته پرتاب دیسک در اختیار قهرمانان ایرانی

نایب قهرمان المپیک در پرتاب چهارم دیسک را ۶۰.۴۰ را پرتاب کرد و پرتاب پنجم وی هم ۵۹.۲ بود.پرتاب ششم او با رکورد ۵۷.۵۴ بود و به مدال نقره رسید.رسولی در پرتاب پنجم رکورد ۵۷.۶۱ متر را ثبت کرد و در پایان طلایی شد.در پایان این رقابت احسان حدادی با چشمان اشکبار از دنیای قهرمانی خداحافظی کرد.

فهرست