مدیر عامل پرسپولیس برای تمدید یا جذب بازیکن جدید می خواهد سقف قراردادی که برای تیمش در نظر گرفته شده است را رعایت کند.هیأت مدیره باشگاه پرسپولیس در آخرین جلسه خود هرگونه فعالیت نقل و انتقالاتی باشگاه در تابستان سال جاری را به رضا درویش مدیرعامل باشگاه سپرد. او نیز مذاکره با بعضی از بازیکنان همچون علی علیپور و مدیر برنامه‌های دو دروازه‌بان خارجی و نفراتی همچون علی نعمتی را آغاز کرد.

مدیر عامل پرسپولیس سقف قرارداد را برای جذب بازیکن در نظر می گیرد2

مدیر عامل پرسپولیس هیچ قراردادی بالاتر از سقف حدوداً ۲۱ میلیارد و ۴۰۰ میلیون تومانی باشگاه امضا نخواهد کرد

بادامکی به عنوان معاون ورزشی باشگاه از درویش دستور گرفت تنها تا سقف قرارداد فصل جاری مجاز به عقد قرارداد است. مدیرعامل پرسپولیس به او اعلام کرده است هرگونه تغییر در این اصل باعث آشفتگی رختکن بازیکنان و ایجاد اختلاف و تفرقه بین آنها خواهد شد.

مدیر عامل پرسپولیس سقف قرارداد را برای جذب بازیکن در نظر می گیرد1

بنابر گفته های درویش هیچ قراردادی بالاتر از سقف حدوداً ۲۱ میلیارد و ۴۰۰ میلیون تومانی باشگاه امضا نخواهد شد.

فهرست