سوفیان آمرابات
خرید جدید در حال تکمیل شد

به گزارش منبع معتبر کوریره دلو اسپورت، مدیران منچستر یونایتد آماده‌اند با ارائه پیشنهادی به ارزش 25 میلیون یورو، فرایند انتقال سوفیان آمرابات از باشگاه فیورنتینا به اولدترافورد را به سرعت پیش ببرند. برگزاری مذاکرات و اتمام انتقال آمرابات به منچستریونایتد، به همکاری مدیران باشگاه فیورنتینا نیز بستگی دارد.

 

فهرست