مذاکرات فولاد با والتر زنگا سرمربی نام آشنا ایتالیایی برای هدایت این تیم آغاز شده است. والتر زنگا که طی سالهای گذشته چندین بار به تیم های ایرانی از جمله استقلال لینک شده بود، یکی از نفراتی است که نامش به عنوان گزینه جانشینی منصوریان مطرح شده است.

مذاکرات فولاد با سرمربی ایتالیایی برای جانشینی علی منصور2

مذاکرات فولاد با والتر زنگا آغاز شده است.

زنگا سابقه هدایت تیم های زیادی را در کارنامه دارد. ستاره سرخ بلگراد، النصر عربستان، الجزیره و النصر امارات، ولورهمپتون انگلیس، کروتونه، کالیاری، پالرمو، کاتانیا ایتالیا و … بخشی از سابقه 23 ساله مربیگری این سرمربی ایتالیایی است.

مذاکرات فولاد با سرمربی ایتالیایی برای جانشینی علی منصور1

جالب است بدانید که از سال 2020 زنگا پس از هدایت باشگاه کالیاری و قطع همکاری با این باشگاه هدایت هیچ تیمی را برعهده نگرفته بود و به تازگی نیز در مسئولیتی تحت عنوان مدیر توسعه در باشگاه پرسیتا اندونزی مشغول فعالیت بوده است.

فهرست