مس کرمان برای جذب دو ستاره باشگاه پرسپولیس به صورت رسمی به این باشگاه نامه زده است و خواستار به خدمت گرفتن آنها شده است.البته این انتقال یا به صورت قرضی و یا قطعی مشخص نمی باشد و این موضوع را در نامه خود نیز آورده است.آنها برای به خدمت گرفتن سیامک نعمتی و امید عالیشاه اقدام کرده اند و حالا بایستی منتظر تصمیم سرمربی پرسپولیس باشند.حالا باید دید بازیکنی از مس کرمان نظر یحیی را جلب کرده تا او با انتقال قضی این نفرات با بازیکنان موردنظرش موافقت کند یا نه که اگر این طور نباشد بعید است گل محمدی ستاره های خود را به راحتی از دست بدهد.

مس کرمان برای جذب دو بازیکن پرسپولیس رسما اقدام کرده است1

مس کرمان برای به خدمت گرفتن دو ستاره پرسپولیس اقدام کرده است.

گفتنی است در انتقال قرضی بازیکنان، نظر خود نعمتی و عالیشاه نیز برای این انتقال بسیار مهم است.
سرمربی پرسپولیس قرار است طی 24 ساعت آینده نظر نهایی خود را به باشگاه پرسپولیس اعلام کند.

مس کرمان برای جذب دو بازیکن پرسپولیس رسما اقدام کرده است

فهرست