مشکات الزهرا صفی در جهان درخشید

مشکات الزهرا صفی با حضور در رقابت های سطح یک جوانان جهان در کشورهای برزیل و تایلند رنکینگ جهانی خود را بهبود داد.

شاید کمتر کسی تصور درخشش مشکات الزهرا صفی را در تنیس جهان می دانست.اما دختر تنیس باز ایرانی در سال 1400 یکی از ورزشکاران تاریخ ساز ایران بود. او علاوه بر اینکه توانست در رنکینگ زیر ۱۰۰ جوانان جهان قرار بگیرد، برای اولین باز جواز حضور در گرنداسلم جوانان استرالیا را نیز به دست آورد.دختر شایسته ایرانی در سال گذشته با رنکینگ 73 جوانان جهان سال به پایان رساند.اکنون او در سال های ابتدایی سال 1401 دوباره درخشید و به رنکینگ ۶۹ جوانان جهان رسید. این برای اولین بار است که یک بازیکن از ایران به چنین رنکینگی دست پیدا می‌کند.صفی ۱۷ ساله پس از گرنداسلم استرالیا در مسابقات سطح یک جوانان جهان در کشورهای برزیل و تایلند شرکت کرد که حضور در این مسابقات در بهبود رنکینگ او موثر بود.

فهرست