مشکل اصلی تیم ملی امید عدم پذیرش مربیگری در این تیم از جانب مربیان صاحب سبک می باشد.مجید جلالی، رئیس کمیته فنی فدراسیون فوتبال به تازگی گفته بود برای هدایت تیم ملی امید با یحیی گل محمدی وارد مذاکره شده است اما سرمربی سابق تیم پرسپولیس هوای حضور در یک تیم باشگاهی را در سر دارد و در تلاش است با رفع مشکلات شخصی اش راهی تبریز شود و هدایت تراکتور را برعهده بگیرد. این بدین معنی است که حضور یحیی گل محمدی هم در تیم امید منتفی است.

مشکل اصلی تیم ملی امید عدم حضور مربیان با سبک می باشد2

مشکل اصلی تیم ملی امید در عدم حضور مربیان در این تیم دستمزد پایین فدراسیون برای هدایت این تیم می باشد.

پیش از اینکه هدایت این تیم را به رضا عنایتی بسپارند،فدراسیون در تلاش بود تا مجتبی حسینی را سرمربی تیم امید کند که اوترجیح داد راهی تیم آلومینیوم اراک شود.همه مربیان اسمی و صاحب سبک به تیم ملی امید «نه» می‌گویند و این یکی از دلایل عدم صعود امید به المپیک در دهه‌های اخیر بوده است. دلیل اینکه همه مربیان اسمی و صاحب سبک به تیم ملی امید نه می‌گویند هم واضح و مبرهن است.

مشکل اصلی تیم ملی امید عدم حضور مربیان با سبک می باشد1

دستمزدی که فدراسیون فوتبال برای مربیان در تیم امید در نظر می‌گیرد با دستمزدی که مربیان مد نظر در تیم‌های باشگاهی می‌گیرند، خیلی فاصله دارد و این فاصله آنقدر زیاد است که مربی بر اساس عقل و منطق نمی‌تواند به خود بقبولاند که هدایت تیم باشگاهی را رها و راهی تیم امید شود.

مشکل اصلی تیم ملی امید عدم حضور مربیان با سبک می باشد

فهرست