معاوضه بازیکنان مابین دو تیم پرسپولیس و گل کهر سیرجان در حال اتفاق می باشد.دو باشگاه به دنبال پوشش دادن ضعف های خود با جذب بازیکنان مورد نظر می باشند.در این میان اما اگرچه سرخ‌ها هدف خود را جذب مهاجم قرار داده اند اما بحث معاوضه بازیکنان نیمکت نشین و ناراضی هم مطرح است.سرمربی پرسپولیس در حالی با جدایی برخی بازیکنانش راضی خواهد شد که بحث معاوضه در میان باشد.

معاوضه بازیکنان بین دو باشگاه پرسپولیس و گل گهر1

معاوضه بازیکنان با تایید سرمربیان دو تیم پرسپولیس و گل گهر انجام می شود.

خبرهایی در خصوص جدایی سیامک نعمتی و مهدی عبدی از جمع سرخ‌ها مطرح شده است. از گل گهر هم به عنوان یکی از تیم‌های خواهان این دو بازیکن نام برده شده است.
در همین خصوص گفته می‌شود پرسپولیس به دنبال معاوضه دوبازیکن خود با رضا شکاری و محمد خدا بنده لو است.این دو بازیکن گل گهر قبلا نیز در آستانه قرمز پوش شدن حضور داشتند که در نهایت این اتفاق نیفتاد.

معاوضه بازیکنان بین دو باشگاه پرسپولیس و گل گهر

فهرست