روملو لوکاکو
لوکاکو راهی یوونتوس می شود؟

بر اساس گزارش فابریتزیو رومانو، وضعیت معاوضه لوکاکو با ولاهوویچ بین چلسی و یوونتوس هنوز قطعی نشده است. یوونتوس همچنان اصرار دارد با روملو لوکاکو مذاکره کند. در این معامله احتمالی، یوونتوس لوکاکو را به همراه مبلغی پول در ازای فروش ولاهوویچ به چلسی دریافت خواهد کرد. این پیشنهاد در ماه جولای قبلاً توسط چلسی رد شده بود، اما اکنون دوباره ارائه شده است.

فهرست