مهدی ترابی نقش محوری را در میانه میدان در مقابل ذوب آهن ایفا خواهد کرد

مهدی ترابی بازیکن خوش تکنیک و گلزن خط میانی پرسپولیس در مقابل ذوب آهن نقش ویژه ای خواهد داشت.با توجه به اینکه یحیی گل محمدی محوریت تیمش را بر مبنای درخشش ترابی چیده است امیدوار است که او بتواند از عهده وظیفه ای که به او محول شده سربلند بیرون بیاید.براین اساس و با در نظرگرفتن توان فنی بالای این بازیکن و قدرت مانوری که در زمین دارد از این توان برخوردار است در امر بازیسازی در زمین برای پرسپولیس موفق عمل کند.

مهدی ترابی نقش محوری را در میانه میدان در مقابل ذوب آهن ایفا خواهد کرد2

مهدی ترابی بایستی در بازی مقابل ذوب آهن جور مهاجمان پرسپولیس را بکشد.

با توجه به اینکه مهاجمان پرسپولیس با عملکردی که فصل گذشته از خود نشان دادند در وضعیت خوبی به سر نمی برند گویا بازیکنان خط میانی بایستی جور مهاجمان را بکشند.مهدی ترابی و سعید صادقی در کنار سروش رفیعی برگ های برنده یحیی در مقابل تارتار خواهند بود.

فهرست