مهدی قایدی
قایدی از همکاری مجددش با فرهاد مجیدی می گوید

مهدی قایدی در رابطه با حضورش در اتحاد کلبا و همکاری دوباره اش با فرهاد مجیدی گفت: در سال گذشته، تمامی بازی‌های اتحاد کلبا را به دقت دنبال می‌کردم،  یک سری بدشانسی‌ها آوردند و می‌توانستند جایگاهشان در جدول بهتر باشد. من و آقای فرهاد طی دو سال با هم همکاری داشته‌ایم و اکنون با خوشحالی می‌گویم که دوباره فرصت همکاری با او را دارم. امسال، امکان دارد تجربه‌ای کاملاً متفاوت برای ما و آقای فرهاد باشد. اما به امید خداوند، بهترین عملکردمان را داشته باشیم.

فهرست