نقش نادرست سرمربی تیم ملی کشتی آزاد را در رقابت های آسیایی به وضوح دیده شد.در بسیاری از تیم های ورزشی نقش سرمربی حرف اول و رکن اصلی تیم می باشد.مدیریت و درایت و تدبیر او قبل و در حین مسابقات کلید موفقیت یا ناکامی یک ورزشکار است. اوست که باید در حساس‌ترین و تاثیرگذارترین شرایط بهترین تصمیم را بگیرد و با دانش خود ورزشکار را به سمت موفقیت هدایت کند.

نقش نادرست سرمربی تیم ملی کشتی آزاد در رقابت های آسیایی

نقش نادرست سرمربی تیم ملی کشتی آزاد در رقابت های آسیایی

کاری که باید پژمان درستکار در تیم ملی کشتی آزاد ایران می‌کرد اما یا نکرد یا به درستی وظیفه اش را انجام نداد.برخی از کشتی گیران ما در رقابت های آسیایی زمانی که بایستی با برنامه کشتی را اداره می کردند با سردرگمی کشتی از دستشان خارج شد و با اشتباهاتی که در ثانیه‌های پایانی مبارزه داشتند که با نقش نادرست سرمربی  نتیجه را از دست دادند.

نقش نادرست سرمربی تیم ملی کشتی آزاد در رقابت های آسیایی1

حتی برخی ملی پوشان کشتی برده را در ثانیه‌های پایانی با باخت عوض کردند و در شرایطی که باید با راهنمایی سرمربی کشتی را مدیریت می‌کردند تا ثانیه‌های آخر هم بگذرد، اما با بی تدبیری قافیه را به حریف واگذار کردند و بازنده شدند.پژمان درستکار که انرژی و رمق لازم را از او در این مسابقات ندیدیم، باید برای آینده خودش و تیم ملی کشتی آزاد ایران فکر تازه ای بکند. او باید بیشتر باشد و بیشتر برای «بهتر» شدن ملی پوشان وقت بگذارد و سربزنگاه ها به داد کشتی گیر برسد تا دیگر شاهد رقم خوردن چنین اتفاقاتی در تیم ملی نباشیم.

نقش نادرست سرمربی تیم ملی کشتی آزاد در رقابت های آسیایی2

فهرست