نواک جوکوویچ در رقابت های آزاد ایتالیا
نواک جوکوویچ
مرد شماره یک تنیس جهان از موضع خود نسبت به عدم زدن واکسن کرونا کوتاه نیامده است تا مسابقات آزاد فرانسه یا ویمبلدون را از دست داده است.او گفته است این بهایی است که من حاضرم بپردازم و در این رقابت‌ها نباشم ولی واکسن نزنم.اما وزیر ورزش ایتالیا گفته است نواک می تواند در مسابقات آزاد ایتالیا شرکت کند.

نواک جوکوویچ مجاز به شرکت در مسابقات آزاد ایتالیا خواهد بود

نواک جوکوویچ بدون زدن واکسن در ایتالیا حاضر می شود

تنها مورد حضور او در این رقابت ها استفاده از هتل ها و رستوران هایی است که در صورت زدن واکسن می توان به آنجا مراجعه کرد.والنتینا وزالی وزیر ورزش ایتالیا گفته است این یک ورزش در فضای باز است و نیازی نیست که افراد برای حضور در آن گواهی واکسن ارائه دهند. بنابراین اگر جوکوویچ بخواهد برای بازی به ایتالیا بیاید، می تواند این کار را انجام دهد.

فهرست