هالند در سانحه ای دلخراش پس از سقوط از اسب جان خود را از دست داد.دین هالند سوار کار استرالیایی در یک مسابقه بعد از سقوط از اسب جان خود را از دست داد.

هالند در سانحه ای دلخراش درگذشت2

هالند در سانحه ای پس از سقوط از اسب جان خود را از دست داد.

حادثه در حالی رخ داد که هالند سوار بر اسب ۳ ساله‌ای به نام هدینگلی در مسابقات اسب سواری ویکتوریا شرکت کرده بود و در همان مسابقه اول، وقتی هدینگلی با حرکتی سریع به وسط پیست پیچید، از روی زین افتاد و به دنبال او، اسبش هم سقوط کرد.

هالند در سانحه ای دلخراش درگذشت1

در پی این حادثه، یک سوارکار دیگر نیز با اسبش زمین خورد و وزن هر ۲ اسب روی هالند افتاد تا او جان خود را از دست بدهد. برای سوارکار دیگر اتفاق خاصی نیفتاد و ۲ اسب هم از جایشان بلند شدند و سالم به نظر می‌آمدند.این سوارکار در 34 سالگی درگذشت. او 4 فرزند زیر 5 سال داشت.

فهرست