واکنش باشگاه پرسپولیس به حواشی به وجود آمده در مورد مذاکره با مربیان خارجی داده شده است.حسین خبیری عضو هیئت باشگاه پرسپولیس گفت: تمام کسانی که در باشگاه پرسپولیس زحمت می کشند به خوبی می دانند نامی بزرگتر از این تیم وجود ندارد.او در مورد قهر گل محمدی نیز توضبح داده است و گفت:گل محمدی بازیکن بزرگی در پرسپولیس بوده و به خوبی از شرایط تیم آگاه است. امیدوارم مشکلات به زودی حل شود و تیم دوباره به آرامش برسد.

واکنش باشگاه پرسپولیس به مذاکره با مربیان خارجی

واکنش باشگاه پرسپولیس به حواشی مذاکره با مربیان خارجی

عضو هیئت مدیره باشگاه پرسپولیس در رابطه با شایعه مذاکره این باشگاه با مربیان خارجی، گفت: این شایعه یک دروغ بزرگ است و باشگاه پرسپولیس با هیچ مربی‌ای مذاکره نکرده است زیرا دلیلی ندارد وقتی خودمان مربی بزرگی مثل یحیی داریم سراغ فرد دیگری برویم.

واکنش باشگاه پرسپولیس به مذاکره با مربیان خارجی2وی تصریح کرد: باشگاه همه تلاش خود را کرده تا تیم به موفقیت برسد و خوشبختانه از لحاظ امکانات و پرداخت ها بد عمل نکردیم فقط بحث آبشن ها است که این موضوع هم حق بازیکنان بوده و امیدوارم با صبر، مشکلات حل شود و دوباره همه چیز به شرایط ایده آل برسد.وی تاکید کرد: ما بدون هواداران هیچ چیزی نیستیم و اگر امروز توانستیم موفق ترین تیم ایران باشیم به خاطر حمایت همین هواداران است.

واکنش باشگاه پرسپولیس به مذاکره با مربیان خارجی1

فهرست