بایرن مونیخ
بایرن مونیخ واکنش رسمی نشان داد

باشگاه بایرن مونیخ در پاسخ به اتهامات مدیر برنامه های سادیو مانه در رابطه با نژاد پرستی در بیانیه ای اعلام کرد: ما قرارداد خود را با سادیو مانه با توافق دوجانبه به پایان رساندیم. اتهامات نژادپرستی، مانند اتهاماتی که اکنون درباره سادیو مطرح می شود، بی اساس است و از ابتدا بوده است. همچنین، توماس توخل مربی ما هرگز به سادیو نگفت که نمی تواند از آن استفاده کند. بایرن از سادیو مانه به عنوان یک فرد و به عنوان یک بازیکن قدردانی کرده است.

متاسفانه اهداف مشترک ما که با تعهد او برای هر دو سمت تعیین کرده ایم محقق نشده است. این اتفاق در فوتبال می افتد. ما برای سادیو بهترین ها را آرزو می کنیم و موفقیت در باشگاه جدیدش.

فهرست