وجود فساد مالی در فدراسیون فوتبال اسپانیا باعث شده تا پلیس اسپانیا به دفتر فدراسیون در شهر مادرید هجوم ببرد.به گزارش نشریه آ اس اسپانیا؛ پلیس این کشور صبح روز چهارشنبه با هدف پیدا کردن اسناد و مدارکی مربوط به اتهامات منسوب به تنی چند از اعضای فدراسیون فوتبال در خصوص فساد پولشویی به واسطه عقد قراردادهای تجاری طی پنج سال اخیر به دفتر مرکزی این سازمان وارد شده است.

وجود فساد مالی در فدراسیون فوتبال اسپانیا1

وجود فساد مالی در فدراسیون فوتبال اسپانیا موجب حضور پلیس در این فدراسیون شد

گزارش‌ها حاکی از آن است که مذاکرات اولین مقامات اسپانیایی و عربستانی به واسطه شرکتی به نام کاسموس متعلق به جرارد پیکه صورت گرفته است که نتیجه توافق طرفین ایجاد درآمدی 40 میلیون یورویی در سال برای فدراسیون فوتبال اسپانیا بوده است.

وجود فساد مالی در فدراسیون فوتبال اسپانیا

پلیس اسپانیا همزمان با حمله به دفتر مرکزی فدراسیون فوتبال اسپانیا در مادرید؛ به منازل چندین تن دیگر از کارکنان فعلی و سابق فدراسیون هجوم برده و 7 نفر مظنون به شراکت جرم در فساد مالی را دستگیر کرده است. گفته می‌شود یکی از آن منازل واقع در شهر گرانادا و متعلق به لوئیس روبیالس، رئیس سابق فدراسیون است.

فهرست