وزنه بردار بانوی ایرانی که برای مدتی است از کشور مهاجرت کرده است در لیست تیم ورزشی پناهندگان دیده می‌شود.پریسا جهانفکریان که چند سال قبل به همراه همسرش به خارج از کشور مهاجرت کرده بود حالا در قالب تیم پناهندگان قرار است دوباره وزنه بزند.

وزنه بردار بانوی ایرانی در فهرست جدید تیم پناهندگان فدراسیون جهانی وزنه‌برداری2

وزنه بردار بانوی ایرانی پریسا جهانفکریان در لیست تیم ورزشی پناهندگان قرار گرفته است.

در این تیم نام 4 وزنه بردار دیده می شود. غیر از جهانفکریان آلینه دسوزا و مونیک آراخو از برزیل و آدریل گارسیا از کوبا را در خودش دارد.گفتنی است که جهانفکریان در دسته فوق سنگین، در ۱۲ تیر ۱۴۰۰ سهمیه المپیک توکیو را گرفت و نخستین بانوی المپیکی تاریخ وزنه‌برداری ایران لقب گرفت اما به دلیل مصدومیت به این مسابقات اعزام نشد. این ورزشکار پس از مسابقات جهانی یونان از آلمان تقاضای پناهندگی کرد و با ایران خداحافظی کرد. وی به دلیل آن که در ایران اجازه و محل تمرین نداشت در اردیبهشت ۱۴۰۱ به آلمان مهاجرت کرد.

وزنه بردار بانوی ایرانی در فهرست جدید تیم پناهندگان فدراسیون جهانی وزنه‌برداری

فهرست