پرسپولیس خیلی زود برای جانشینی یحیی گل محمدی دست به کار شده است.پس از اینکه اخبار فسخ یک طرفه گل محمدی با باشگاه پرسپولیس باعث شد تا هیئت مدیره خیلی زود نسبت به انتخاب مربی جدید پیگیر شوند.اگر باشگاه پرسپولیس اداش بازیکنان و یحیی را بابت 3 قهرمانی در یک فصل پرداخت کنند یحیی در پرسپولیس می ماند در غیر این صورت او قید کارکردن در پرسپولیس را خواهد زد.بنابراین شایعه حضور مربیان بزرگ روی نیمکت پرسپولیس به وجود آمده تا به این شکل باشگاه هواداران را راضی نگه دارد.

پرسپولیس خیلی زود به دنبال جانشین گل محمدی می گردد2

پرسپولیس خیلی زود به فکر استخدام جانشین گل محمدی افتاده است.

بر همین اساس گفته می شود که دو نفر از اعضای هیات مدیره با دو مربی به نام آلمانی هم صحبت های مقدماتی را انجام داده اند تا اگر یحیی نیامد تیم بدون سرمربی باقی نماند! البته صحبت از سرمربی ایرانی هم در این میان هست اما باشگاه سر مربی بزرگ می خواهد.باید منتظر بازگشت یحیی و حضور در جلسه باشگاه باشیم.

پرسپولیس خیلی زود به دنبال جانشین گل محمدی می گردد

فهرست