لئاندرو پریرا
پریرا در آستانه جدایی از پرسپولیس

مدیران پرسپولیس برای فسخ قرارداد با لئاندرو پریرا مهاجم برزیلی این تیم به توافق شفاهی و ابتدایی  رسیده اند و تنها یک گام تا فسخ قرارداد این بازیکن باقی مانده است.با توجه اخبار پیرامون باشگاه و  پیگیری‌ها نشان می‌دهد پریرا با درخواست مدیران پرسپولیس برای توافق با کمترین رقم موافق کرده و تنها خواستار دریافت مطالبات باقی مانده خود است

فهرست