پیشنهاد عربستانی ها برای جذب پادشاه بسکتبال جهان ارائه شده است. به نظر می رسد که عربستانی ها علاوه بر جذب ستاره های بزرگ فوتبال جهان قصد دارند در دیگر رشته های ورزشی هم نگاه ها را به خود معطوف کنند.
سایت Tabloids مدعی شد که یک باشگاه عربستانی برای به خدمت گرفتن لبرون جیمز حاضر است یک میلیارد دلار پرداخت کند.

پیشنهاد عربستانی ها برای جذب اسطوره بسکتبال آمریکا2

پیشنهاد عربستانی ها برای حضور لبرون جیمز در لیگ بسکتبال این کشور

بدون شک حضور لبرون جیمز باعث خواهد شد که ستاره های بزرگ دنیای بسکتبال هم راهی عربستان شوند که البته این انتقال بسیار بعید است.لبرون جیمز چند روز پیش راهی عربستان شده و قرار است که اردوی جوانان این کشور را زیر نظر گیرد.

پیشنهاد عربستانی ها برای جذب اسطوره بسکتبال آمریکا1

فهرست