کاسیاس و کاکا
دو اسطوره فوتبال به ایران می آیند

طی هفته های آینده قرار است کاپ جام جهانی 2022 قطر که طبق روال در کشورهای مختلف می رود وارد ایران و جزیره کیش شود. ایکر کاسیاس و کاکا دوستاره فوتبال جهان هم به همین منظور طی روزهای آینده وارد ایران می شوند.

فهرست