کریم انصاری فرد به لیگ ترکیه می رود؟1

کریم انصاری فرد مهاجم تیم ملی ایران و باشگاه آ.اک یونان که فصل موفقی در این تیم سپری نکرده است،در لیست خروج این باشگاه قرار گرفته است.نشریه «نوا اسپورت» یونان در این زمینه نوشت: کریم انصاری فرد مهاجم ایرانی آ.اک از قرار گرفتن نامش در لیست مازاد باشگاه آگاه شده به همین خاطر در حال بررسی پیشنهادات رسیده به خود است.باشگاه سامسون اسپور ترکیه به دنبال جذب مهاجم ایرانی ا.اک است و این روزها طرفین در حال مذاکره هستند تا به توافق برسند.

کریم انصاری فرد به لیگ ترکیه می رود؟

کریم انصاری فرد در لیست مازاد باشگاه آ.اک یونان قرار گرفته است.

این باشگاه که در پی جذب کریم می باشد در لیگ دسته دوم ترکیه حضور دارد و باید دید مهاجم با تجربه ایرانی در سال منتهی به جام جهانی به این تیم ترکیه ای خواهد پیوست؟
این مهاجم ایرانی سال ها در سوپر لیگ یونان برای تیم های پانیونیوس، المپیاکوس و آ.اک بازی کرده است.

فهرست