کریم باقری
مصاحبه کریم باقری در مورد اتفاقات

کریم باقری در رابطه با تمدید بیرانوند و رفتن  عیسی آل کثیر به سپاهان گفت: عیسی بازیکن آزاد بود و اینکه من بخواهم در مورد تصمیم او نظر بدهم شاید درست نباشد. آل‌کثیر بازیکن کم‌تجربه‌ای نیست و عواقب این تصمیم هم با خودش است. عیسی بازیکن خوبی است و قطعا ماندن او به پرسپولیس کمک می‌کرد.

بیرانوند بهتر از هر فردی می‌تواند در مورد اتفاقاتی که رخ داد صحبت کند. ما نمی‌توانیم او را قضاوت کنیم و بعد از آن اتفاقات هم صحبتی انجام نداد. شاید ما براساس علاقه به پرسپولیس حرف‌هایی بزنیم که احساسی باشد، من معتقدم خودش باید صحبت کند.

فهرست