کریم باقری
آقا کریم بالاخره مصاحبه کرد

کریم باقری در پاسخ به این سوال که آیا قراردادش با باشگاه پرسپولیس تمدید شده است یا خیر؟ گفت: خیر قرارداد من تمدید نشده و صحبتی با من انجام نشده است.  باشگاه با من صحبتی نکرده است. جای نگرانی هم نیست، شاید باشگاه اصلا تمایلی به همکاری با من نداشته باشد. این موضوع اتفاق خاصی نیست و باشگاه با هر کسی بخواهد صحبت می‌کند و با هر کسی نخواهد صحبت نمی‌کند.

کریم باقری
کریم باقری در ادامه گفت:  مسلما باید با باشگاه قرارداد داشته باشم و اگر قراردادی نباشد در تمرینات حضور نخواهم داشت. کسانی در تمرینات حاضر می‌شوند که با باشگاه قرارداد دارند.

فهرست