سپاهان
زردپوشان باید 40 میلیارد تومان غرامت به فدراسیون فوتبال پرداخت کنند

کمیته انضباطی فدراسیون فوتبال: سپاهان 17 میلیارد تومان به مدیربرنامه هادی محمدی پرداخت کرد کمیته انضباطی فدراسیون فوتبال در بخشی از حکم خود علیه باشگاه سپاهان اعلام کرد این باشگاه اصفهانی هزینه کارگزاری شش بازیکن خود را تقبل کرده است.

پیگیری‌ها نشان می‌دهد بازیکن مورد اشاره کمیته انضباطی هادی محمدی است. محمدی در فصل گذشته با قراردادی 9 میلیاردی به سپا هان پیوست و قرارداد دو ساله‌ای با این باشگاه امضا کرد. طبق بندی از قرارداد محمدی، باشگاه سپا هان متعهد شده است که مبلغ 17 میلیارد تومان از قرارداد این بازیکن را به مدیربرنامه او پرداخت کند. این مبلغ معادل بیش از نصف قرارداد محمدی با سپاهان است.

کمیته انضباطی فدراسیون فوتبال با توجه به این موضوع، باشگاه سپا هان را به پرداخت غرامت 10 میلیارد تومانی محکوم کرده است. این حکم هنوز قطعی نشده است و باشگاه سپا هان می‌تواند نسبت به آن اعتراض کند.

 

فهرست