کنعانی زادگان به دیدار های مقابل کره جنوبی و لبنان می رسد

کنعانی زادگان در بازی های تیم ملی ایران در مقابل کره جنوبی و لبنان می تواند حاضر باشد.

محمد حسین کنعانی زادگان که با رای کمیته اخلاق از دو بازی تیم ملی محروم شده بود و با توجه به درخواست تجدید نظر و با حکم کمیته استیناف مستند به ماده ۶٣ آئین نامه اخلاق با اصلاح نوع محرومیت، حق حضور در دو بازی دوستانه تیم ملی فوتبال ایران را نخواهد داشت.محکومیت این بازیکن به پرداخت یک میلیارد ریال جریمه نقدی نیز به قوت خود باقی است.با این حکم مدافع تیم ملی ایران می تواند در دو بازی آینده مقابل کره جنوبی و لبنان که چهارم و نهم فروردین ۱۴۰۱ برگزار می‌شود همراهی کند.این مشکل از آنجایی شروع شد که صوت لو رفته از او که مربوط به اتوبوس تیم ملی ایران بود در فضای مجازی منتشر شده بود.

فهرست