کنعانی زادگان مدافع باشگاه پرسپولیس به دلیل شکایت ایجنت سابقش از او جریمه دلاری و محرومیت چند جلسه ای مواجه خواهد شد.مدافع ملی پوش پرسپولیس به واسطه جریمه هفتاد هزار دلاری با محرومیت مواجه شده و به زودی این موضوع به باشگاه ابلاغ خواهد شد.

کنعانی زادگان سه هفته محروم می شود!1

کنعانی زادگان با شکایت مدیر برنامه قبلی اش جریمه و محروم شد.

شکایت ایجنت سابق محمدحسین کنعانی زادگان مبنی بر تخطی از قرارداد باعث شده تا فیفا رای به جریمه هفتاد هزار دلاری ملی پوش پرسپولیس بدهد.این رای با محرومیت سه هفته ای محمد حسین نیز همراه شده و باید دید تصمیم مدافع سرخ‌ها برای پرداخت آن به چه شکل خواهد بود.

کنعانی زادگان سه هفته محروم می شود!2

با این اوصاف محمد حسین سه بازی ابتدایی لیگ را نمی تواند در ترکیب پرسپولیس حاضر باشد.

فهرست