کوین یامگا نمی تواند از استقلال جدا شود

کوین یامگا مهاجم وینگر فصل گذشته استقلال در صدد آنست که از این تیم جدا شود.یک مدیر برنامه ایرانی که پیگیر برنامه های یامگا و گابریل پین بوده مدعی شده در مقطعی حقوق این بازیکن دیر پرداخت شده و از این مورد استفاده کند تا قرارداد یامگا را یک طرفه فسخ کند.یکی از مدیران استقلال در این خصوص می گوید که حتی اگر در مقطعی از فصل دستمزد یامگا با تأخیر چند روزه ای پرداخت شده، این بازیکن باید ابتدا با ارسال نوتیسی به باشگاه، عدم پرداخت مطالباتش را پیگیری می کرد و اگر پس از پایان مهلت تعیین شده باشگاه بی توجه به این موضوع دستمزد او را پرداخت نمی کرد، آن زمان یامگا می توانست علیه استقلال شکایت کند.

 

 

کوین یامگا نمی تواند از استقلال جدا شود

کوین یامگا با شروع تمرینات استقلال بایستی در تهران حضور داشته باشد.

با این وجود هیچگونه نوتیسی از جانب این بازیکن به باشگاه ارسال نشده و او نمی تواند با استناد به این موضوع، قراردادش را فسخ کند. یکی از مدیران استقلال اعلام کرد در قرارداد کوین یامگا با این باشگاه نام هیچ مدیربرنامه ایرانی دیده نمی شود و در نهایت این وینگر فرانسوی باید به محض شروع تمرینات، وارد تهران شود.

کوین یامگا نمی تواند از استقلال جدا شود1

فهرست