گل کردن پنالتی تخصص مدافع گرجستانی که برای موفقیت پرسپولیس مورد استفاده قرار می گیرد.پرسپولیس در شرایطی موفق به عبور از سد مس کرمان شد که گولسیانی دو بار موفق شد از روی نقطه پنالتی دروازه حریف را باز کند و بار دیگر قدرت فنی خود را در گلزنی با پنالتی به رخ کشید.گولسیانی که بعد از جدایی یورگن لوکادیا مامور زدن پنالتی‌های این تیم شده، با ثبت صد درصدی پنالتی‌ها، در شرایطی ششمین گل فصل خود را ثبت کرد که پنج تای آن از پنالتی بوده است.

گل کردن پنالتی تخصص مدافع گرجستانی پرسپولیس1

گل کردن پنالتی های پرسپولیس توسط مدافع گرجستانی انجام می شود.

گولسیانی که این روزها به پنالتی زن مورداعتماد پرسپولیس تبدیل شده، در آستانه دربی با روحیه‌ای بالا مهیای این جدال شده است. دیداری که در بازی رفت دو گل در آن به ثمر رسانده بود تا اکنون یکی از خریدهای خارجی قابل توجه پرسپولیس لقب گیرد و باید دید پایان دیدارهای فصل را با چه شرایطی دنبال خواهد کرد.

گل کردن پنالتی تخصص مدافع گرجستانی پرسپولیس2

فهرست