یوونتوس با فروش شزنی به تیم عربستانی موافقت کرده است. النصر عربستان قصد دارد که برای فصل بعد یک دروازه بان بزرگ و سرشناس جذب کند.شزنی یکی از گزینه های النصر برای خط دروازه است.فابریتزیو رومانو خبرنگار سرشناس ایتالیایی اعلام کرد که باشگاه یوونتوس موافقت خود را با فروش شزنی به النصر اعلام کرده است.

یوونتوس با فروش گلرش موافقت کرد2

یوونتوس با فروش شزنی به النصر موافقت کرده است.

طبق اعلام رومانو یوونتوس پیشنهاد النصر را قبول کرده است و اکنون تنها موافقت خود این دروازه بان باقی مانده است تا این انتقال قطعی شود.این گلر لهستانی از سال 2017 در تیم یوونتوس حضور دارد و نزدیک به 188 بازی رسمی برای تیمش انجام داده است.

یوونتوس با فروش گلرش موافقت کرد

فهرست