اخراج بازیکن تیم ملی فرانسه به دلیل درج جمله خدا بزرگ است صورت گرفت.انزو استرنال بازیکن الجزایری الاصل تیم ملی زیر ۱۶ سال فرانسه به دلیل درج نام خدا بزرگ است روی لباس خود از تیم ملی فرانسه اخراج شد.

اخراج بازیکن تیم ملی به دلیل جمله خدا بزرگ است روی پیراهنش1

اخراج بازیکن تیم ملی زیر 16 سال فرانسه به دلیل درج جمله روی پیراهنش

سایت viva در اینباره نوشته است: معنای خدا بزرگ است همان لفظ الله اکبر در تکبیره الاحرام است اما فرانسوی‌ها واژه اکبر را زیاده‌روی و افراط دانستند و از اقدام این بازیکن ناراحت شدند و او را از تیم ملی اخراج کردند.
به نظر می آید که دیگر او برای تیم ملی فرانسه به میدان نردود و از این پس در تیم ملی الجزایر بازی های ملی خود را ادامه دهد.این اقدام فرانسوی‌ها با واکنش‌های زیادی در شبکه‌های اجتماعی همراه شده است.

فهرست