بی احترامی به زیدان توسط رئیس فدراسیون فوتبال با واکنش هایی از اهالی فوتبال فرانسه قرار گرفت. لو گرائت رئیس فدراسیون فوتبال فرانسه درباره تماس با زیدان در زمینه مربیگری تیم ملی فرانسه با لحنی بد در این زمینه صحبت کرد و اعلام کرده بود که زیدان اگر به او زنگ بزند هم جوابش را نمی دهد!

بی احترامی به زیدان با بی آبرویی رئیس فدراسیون فوتبال فرانسه همراه شد

بی احترامی به زیدان برای رئیس فدراسیون فوتبال فرانسه گران تمام شد.

اما این پایان کار نبود نشریه «اکیپ» فرانسه خبر داد لو گرائت متهم به آزار جنسی شده و کمیته اخلاق فدراسیون فوتبال خواهان استعفای این مسئول از سمتش شده است.
رئیس فدراسیون فوتبال فرانسه به دلیل ارسال پیامک های جنسی به یکی از کارمندان فدراسیون متهم شده و این پرونده آزار جنسی دردساز شده است.

بی احترامی به زیدان با بی آبرویی رئیس فدراسیون فوتبال فرانسه همراه شد1

فهرست