بنجامین مندی مدافع تیم منچستر سیتی که به اتحام تجاوز حدود دو سال است از میادین فوتبال دور بوده و فوتبال بازی نکرده است ، از هفت اتهام تبرئه شد.به گزارش اسکای اسپورتس، در دادگاه بنجامین مندی او از شش اتهام تجاوز جنسی و یک اتهام آزار جنسی تبرئه شد.

مندی در شش پرونده تجاوز بی گناه شناخته شد

مندی از 7 فقره تجاوز جنسی که به آن متهم شده بود 6 فقزه تبرئه شد و فقط یک مورد دیگر بایستی بررسی شود.

اگرچه هیات منصفه دادگاه نتوانست در یک اتهام تجاوز و یک اتهام آزار جنسی رای قاطعی بدهد و این بازیکن منچسترسیتی یک بار دیگر باید در دادگاه حاضر شود تا مجددا محاکمه شود.

مندی در شش پرونده تجاوز بی گناه شناخته شد3باشگاه منچسترسیتی درباره دادگاه بازیکن 28 ساله خود بیانیه‌ای منتشر کرده است:
دادگاه چستر کراون امروز به بی‌گناهی بنجامین مندی در هفت اتهام رای داد اما هیات منصفه در خصوص دو اتهام دیگر تردید دارد. با توجه به باز بودن پرونده در این موارد، باشگاه منچسترسیتی هنوز در موضعی نیست که اظهار نظر بیش‌تری داشته باشد.

مندی در شش پرونده تجاوز بی گناه شناخته شد1

 

فهرست