میزبان جام ملت های آسیا در سال 2023 به دوگزینه نهایی رسید1

میزبان جام ملت های آسیا 2023 که قرار بود چین باشد،با اعلام این کشور و شرایط کرونایی این میزبانی پس داده شد.به این ترتیب کنفدراسیون فوتبال آسیا از بین کشور های استرالیا، اندونزی، کره جنوبی و قطر نامزد‌های نهایی میزبانی از جام ملت‌های آسیا ۲۰۲۳ شدند. کنفدراسیون فوتبال آسیا به دو نامزد برای دادن میزبانی به جمع بندی رسیده است. قطر و کره جنوبی دو گزینه نزدیک برای میزبانی هستند.

میزبان جام ملت های آسیا در سال 2023 به دوگزینه نهایی رسید

جام ملت های آسیا در سال 2023 احتمالا به میزبانی قطر برگزار شود.

طبق اعلام رسانه اماراتی در صورت انتخاب قطر به عنوان میزبان مسابقات جام ملت‌های آسیا ۲۰۲۳ این بازی‌ها از ژانویه ۲۰۲۴ آغاز خواهد شد.

فهرست