منچسترسیتی
خرید فران تورس دردسرساز می شود؟

منچسترسیتی به بارسلونا هشدار داده است  که 40 میلیون باقی مانده از رقم قرارداد فروش فران تورس را زودتر تسویه کند. بارسلونا در ژانویه 2002 تورس را با مبلغ 55 میلیون یورو نقد + 10 میلیون بند پاداشی از سیتی به خدمت گرفت اما تنها 15 میلیون یورو قسط اولیه را پرداخت کرد
بارسا قرار بود مبلغ باقیمانده را طی 18 ماه آینده بپردازد اما سیتی هنوز یک پنی از آن زمان دریافت نکرده است! در صورتی که بارسلونا این مبلغ را پرداخت نکند با جریمه های سنگینی روبرو خواهد شد.

فهرست